దస్త్రాల జాబితా

Jump to navigation Jump to search

ఈ ప్రత్యేక పేజీ, ఎక్కించిన ఫైళ్ళన్నిటినీ చూపిస్తుంది.

దస్త్రాల జాబితా
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ
తేదీ పేరు నఖచిత్రం పరిమాణం వాడుకరి వివరణ
10:54, 14 సెప్టెంబరు 2021 శృంగారశాకుంతలము.pdf (దస్త్రం) 7.9 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
04:42, 5 సెప్టెంబరు 2021 సత్యభామాసాంత్వనము.pdf (దస్త్రం) 20 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
22:57, 3 సెప్టెంబరు 2021 అహల్యాసంక్రందనము.pdf (దస్త్రం) 5.78 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
09:28, 3 సెప్టెంబరు 2021 దశకుమారచరిత్రము.pdf (దస్త్రం) 12.67 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
09:23, 3 సెప్టెంబరు 2021 కేయూరబాహుచరిత్రము.pdf (దస్త్రం) 4.74 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
13:58, 23 ఆగస్టు 2021 హరిశ్చంద్ర ద్విపద (గౌరన).pdf (దస్త్రం) 7.34 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
13:48, 23 ఆగస్టు 2021 శృంగారపదములు.pdf (దస్త్రం) 7.72 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
06:59, 13 ఆగస్టు 2021 కువలయాశ్వచరిత్రము.pdf (దస్త్రం) 6.67 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
06:20, 29 జూలై 2021 కాశీమజిలీకథలు -01.pdf (దస్త్రం) 42.66 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
03:49, 29 మే 2021 హరివంశము.pdf (దస్త్రం) 73.42 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
05:42, 23 మే 2021 శ్రీకూర్మదేవ శతకం-అమలాపురపు భాస్కరరావు.pdf (దస్త్రం) 14.43 MB Newafrican శ్రీకూర్మదేవ శతకం-అమలాపురపు భాస్కరరావు, రచించిన గ్రంధం 1986, శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆధ్యాత్మిక కవులు, శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యం
22:14, 6 మే 2021 నృసింహపురాణము.pdf (దస్త్రం) 6.19 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
05:05, 26 ఫిబ్రవరి 2021 తెలుగు వాక్యం.pdf (దస్త్రం) 9.96 MB Arjunaraoc From https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.392617
06:55, 25 ఫిబ్రవరి 2021 తెలుగు భాషాచరిత్ర.pdf (దస్త్రం) 32.76 MB Arjunaraoc ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ ప్రచురణ, డిఎల్ఐ ద్వారా https://ia802909.us.archive.org/1/items/in.ernet.dli.2015.392597/
08:16, 25 జనవరి 2021 735973 510156975682964 58696220 o(1).jpg (దస్త్రం) 54 KB Nrahamthulla  
23:30, 6 జనవరి 2021 పండితారాధ్యచరిత్ర.pdf (దస్త్రం) 62.5 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి సంస్కరించఁబడిన ప్రతి
23:06, 6 జనవరి 2021 శివతత్వసారము.pdf (దస్త్రం) 8.53 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
22:52, 3 జనవరి 2021 వరాహపురాణము (హరిభట్టు).pdf (దస్త్రం) 18.18 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
03:56, 3 జనవరి 2021 మత్స్యపురాణము.pdf (దస్త్రం) 8.44 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
12:25, 2 జనవరి 2021 భాగవతము - ఏకాదశస్కంధము (హరిభట్టు).pdf (దస్త్రం) 3.37 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
03:59, 27 డిసెంబరు 2020 రామేశ్వరమాహాత్మ్యము (ఏనుగు లక్ష్మణకవి).pdf (దస్త్రం) 5.76 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
02:59, 14 డిసెంబరు 2020 పండితారాధ్యచరితము (పాల్కురికి సోమనాథుడు).pdf (దస్త్రం) 28.27 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి 1914 మొట్టమొదటి ముద్రణాప్రతి.
03:34, 20 నవంబరు 2020 నారసింహపురాణము - ఉత్తరభాగము (హరిభట్టు).pdf (దస్త్రం) 12.32 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
00:24, 13 నవంబరు 2020 ఉషాపరిణయము (పసపులేటి రంగాజమ్మ).pdf (దస్త్రం) 7.68 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
00:31, 12 నవంబరు 2020 మన్నారుదాసవిలాసము (పసపులేటి రంగాజమ్మ).pdf (దస్త్రం) 18.71 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
04:28, 8 నవంబరు 2020 రేఫఱకారనిర్ణయము.pdf (దస్త్రం) 538 KB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
22:25, 5 నవంబరు 2020 శ్రీ రామాయణము - బాలకాండము.pdf (దస్త్రం) 56.83 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
00:29, 5 నవంబరు 2020 శ్రీరంగమాహాత్మ్యము.pdf (దస్త్రం) 8.8 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి కట్టా వరదరాజు రచించిన కృతులలో మూఁడవది.
06:06, 2 నవంబరు 2020 2015.448464.Velugotivarivamshavali 0072.jpg (దస్త్రం) 30 KB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
00:34, 2 నవంబరు 2020 వెలుగోటివారి వంశావళి.pdf (దస్త్రం) 7.82 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
23:00, 31 అక్టోబరు 2020 2015.395051.Nannechoda-Devakrutha.pdf (దస్త్రం) 64.36 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి https://ia801601.us.archive.org/27/items/in.ernet.dli.2015.395051/2015.395051.Nannechoda-Devakrutha.pdf While the main text is in public domain, since the author nannechoda lived around 940 A.D (according to Manavalli Ramakrishnakavi, the commentary may not be public domain. However, as long as the material is not used commercially, there will be no infringement of the copyright as long as the source is acknowledged.
22:52, 31 అక్టోబరు 2020 2015.386215.kumaara-sanbhavamu.pdf (దస్త్రం) 68.84 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి https://ia801608.us.archive.org/8/items/in.ernet.dli.2015.386215/2015.386215.kumaara-sanbhavamu.pdf While the main text is in public domain, since the author nannechoda lived around 940 A.D (according to Manavalli Ramakrishnakavi), the commentary may not be public domain. However, as long as the material is not used commercially, there will be no infringement of the copyright as long as the source is acknowledged.
01:01, 31 అక్టోబరు 2020 కుమారసంభవము.pdf (దస్త్రం) 9.59 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
12:16, 28 అక్టోబరు 2020 శ్రీరమాపరిణయము (తరిగొండ వెంగమాంబ).pdf (దస్త్రం) 4.53 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
20:16, 27 అక్టోబరు 2020 శేషార్యోదాహరణము.pdf (దస్త్రం) 773 KB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
04:17, 27 అక్టోబరు 2020 చెన్నబసవరగడ (పాల్కురికి సోమనాథుఁడు).pdf (దస్త్రం) 249 KB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
22:55, 26 అక్టోబరు 2020 అష్టాంగయోగసారము (తరికొండ వేంగమాంబ).pdf (దస్త్రం) 2.59 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
12:48, 25 అక్టోబరు 2020 ఘటికాచలమాహాత్మ్యము (తెనాలి రామకృష్ణుడు).pdf (దస్త్రం) 6.14 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
23:24, 24 అక్టోబరు 2020 శ్రీవేంకటాచలమాహాత్మ్యము (తఱిగొండ వేంకమాంబ).pdf (దస్త్రం) 21.94 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
23:09, 22 అక్టోబరు 2020 వాసిష్ఠరామాయణము (మడికి సింగన).pdf (దస్త్రం) 7.85 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
23:26, 18 అక్టోబరు 2020 చంపూరామాయణం0001.pdf (దస్త్రం) 47 KB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
21:15, 17 అక్టోబరు 2020 చంపూరామాయణం0001.jpg (దస్త్రం) 42 KB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
16:17, 9 అక్టోబరు 2020 అమ్మనుడి అక్టోబర్ 2020 మాసపత్రిక.pdf (దస్త్రం) 19.94 MB Rajasekhar1961 Ammanudi October 2020 issue sent by Pavan Santosh.
15:37, 9 అక్టోబరు 2020 Ammanudi April-July 2020.pdf (దస్త్రం) 16.1 MB Rajasekhar1961 Ammanudi April to July 2020 issue sent by Pavan Santosh.
19:22, 8 అక్టోబరు 2020 Ammanudi-June-2019.pdf (దస్త్రం) 12.48 MB Rajasekhar1961 Ammanudi June 2019 issue sent by Pavan Santosh.
17:32, 7 అక్టోబరు 2020 Ammanudi-May-2019.pdf (దస్త్రం) 15.56 MB Rajasekhar1961 Ammanudi May 2019 issue sent by Mr. Pavan Santosh.
18:28, 3 అక్టోబరు 2020 Nayakuralu1944.pdf (దస్త్రం) 8.12 MB Rajasekhar1961  
21:11, 2 అక్టోబరు 2020 పాండురంగమహాత్మ్యము.pdf (దస్త్రం) 11.59 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
01:25, 7 ఆగస్టు 2020 శివరాత్రిమాహాత్మ్యము.pdf (దస్త్రం) 5.3 MB దేవీప్రసాదశాస్త్రి  
18:38, 25 జూలై 2020 Tenaali-Raamakrishnakavi-Charitramu.pdf (దస్త్రం) 4.32 MB Rajasekhar1961 వెంకట సూర్యప్రకాశరావు రచించిన 1954 పుస్తకం.
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ