Modul:Protection banner/config

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon Dokumentacija modula[predogled] [uredi] [zgodovina] [osveži]

This module contains configuration data for Modul:Protection banner. For documentation please see the module comments, and if you're not sure how something works you can ask on the module talk page.


-- This module provides configuration data for [[Modul:Protection banner]].

return {

--------------------------------------------------------------------------------
--
--                BANNER DATA
--
--------------------------------------------------------------------------------

--[[
-- Banner data consists of six fields:
-- * text - the main protection text that appears at the top of protection
--  banners.
-- * explanation - the text that appears below the main protection text, used
--  to explain the details of the protection.
-- * tooltip - the tooltip text you see when you move the mouse over a small
--  padlock icon.
-- * link - the page that the small padlock icon links to.
-- * alt - the alt text for the small padlock icon. This is also used as tooltip
--  text for the large protection banners.
-- * image - the padlock image used in both protection banners and small padlock
--  icons.
--
-- The module checks in three separate tables to find a value for each field.
-- First it checks the banners table, which has values specific to the reason
-- for the page being protected. Then the module checks the defaultBanners
-- table, which has values specific to each protection level. Finally, the
-- module checks the masterBanner table, which holds data for protection
-- templates to use if no data has been found in the previous two tables.
--
-- The values in the banner data can take parameters. These are specified
-- using ${TEXTLIKETHIS} (a dollar sign preceding a parameter name
-- enclosed in curly braces).
--
--             Available parameters:
--
-- ${CURRENTVERSION} - a link to the page history or the move log, with the
-- display message "current-version-edit-display" or
-- "current-version-move-display".
--
-- ${EDITREQUEST} - a link to create an edit request for the current page.
--
-- ${EXPLANATIONBLURB} - an explanation blurb, e.g. "Please discuss any changes
-- on the talk page; you may submit a request to ask an administrator to make
-- an edit if it is minor or supported by consensus."
--
-- ${IMAGELINK} - a link to set the image to, depending on the protection
-- action and protection level.
--
-- ${INTROBLURB} - the PROTECTIONBLURB parameter, plus the expiry if an expiry
-- is set. E.g. "Editing of this page by new or unregistered users is currently 
-- disabled until dd Month YYYY."
--
-- ${INTROFRAGMENT} - the same as ${INTROBLURB}, but without final punctuation
-- so that it can be used in run-on sentences.
--
-- ${PAGETYPE} - the type of the page, e.g. "article" or "template".
-- Defined in the cfg.pagetypes table.
--
-- ${PROTECTIONBLURB} - a blurb explaining the protection level of the page, e.g.
-- "Editing of this page by new or unregistered users is currently disabled"
--
-- ${PROTECTIONDATE} - the protection date, if it has been supplied to the
-- template.
--
-- ${PROTECTIONLEVEL} - the protection level, e.g. "fully protected" or
-- "semi-protected".
--
-- ${PROTECTIONLOG} - a link to the protection log or the pending changes log,
-- depending on the protection action.
--
-- ${TALKPAGE} - a link to the talk page. If a section is specified, links
-- straight to that talk page section.
--
-- ${TOOLTIPBLURB} - uses the PAGETYPE, PROTECTIONTYPE and EXPIRY parameters to
-- create a blurb like "This template is semi-protected", or "This article is
-- move-protected until DD Month YYYY".
--
-- ${VANDAL} - links for the specified username (or the root page name)
-- using Module:Vandal-m.
--
--                 Functions
--
-- For advanced users, it is possible to use Lua functions instead of strings
-- in the banner config tables. Using functions gives flexibility that is not
-- possible just by using parameters. Functions take two arguments, the
-- protection object and the template arguments, and they must output a string.
--
-- For example:
--
-- text = function (protectionObj, args)
--   if protectionObj.level == 'autoconfirmed' then
--     return 'foo'
--   else
--     return 'bar'
--   end
-- end
--
-- Some protection object properties and methods that may be useful:
-- protectionObj.action - the protection action
-- protectionObj.level - the protection level
-- protectionObj.reason - the protection reason
-- protectionObj.expiry - the expiry. Nil if unset, the string "indef" if set
--   to indefinite, and the protection time in unix time if temporary.
-- protectionObj.protectionDate - the protection date in unix time, or nil if
--   unspecified.
-- protectionObj.bannerConfig - the banner config found by the module. Beware
--   of editing the config field used by the function, as it could create an
--   infinite loop.
-- protectionObj:isProtected - returns a boolean showing whether the page is
--   protected.
-- protectionObj:isTemporary - returns a boolean showing whether the expiry is
--   temporary.
-- protectionObj:isIncorrect - returns a boolean showing whether the protection
--   template is incorrect.
--]]

-- The master banner data, used if no values have been found in banners or
-- defaultBanners.
masterBanner = {
	text = '${INTROBLURB}',
	explanation = '${EXPLANATIONBLURB}',
	tooltip = '${TOOLTIPBLURB}',
	link = '${IMAGELINK}',
	alt = 'Stran ${PROTECTIONLEVEL}'
},

-- The default banner data. This holds banner data for different protection
-- levels.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
defaultBanners = {
	edit = {},
	move = {},
	autoreview = {
		default = {
			alt = 'Stran zaščitena s čakajočimi spremembami',
			tooltip = 'Vsa urejanja neregistriranih in novih uporabnikov morajo biti pregleda, preden postanejo vidna neregistriranim uporabnikom',
			image = 'Pending-protection-shackle.svg'
		}
	},
	upload = {}
},

-- The banner data. This holds banner data for different protection reasons.
-- In fact, the reasons specified in this table control which reasons are
-- valid inputs to the first positional parameter.
--
-- There is also a non-standard "description" field that can be used for items
-- in this table. This is a description of the protection reason for use in the
-- module documentation.
--
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
banners = {
	edit = {
		blp = {
			description = 'Za strani, zaščitene za spodbujanje skladnosti s politiko'
				.. ' [[Wikipedija:Biografije živečih oseb'
				.. '|biografij živečih oseb]]',
			text = '${INTROFRAGMENT} za spodbujanje skladnosti z'
				.. ' [[Wikipedija:Biografije živečih oseb'
				.. "|Wikipedijino politiko biografij"
				.. ' živečih oseb]].',
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} za spodbujanje skladnosti s politiko'
				.. ' biografij živečih oseb',
		},
		dmca = {
			description = 'Za strani zaščitene s strani Fundacije Wikimedia'
				.. ' zaradi [[Digital Millennium Copyright Act]] prošenj za odstranitev',
			explanation = function (protectionObj, args)
				local ret = 'Po obvestilu lastnika avtorskih pravic'
					.. ' v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah (DMCA) glede'
					.. ' nekaterih vsebin v tem članku je fundacija Wikimedia ravnala'
					.. ' v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevano vsebino'
					.. ' odstranila ter omejila.'
				if args.notice then
					ret = ret .. ' Kopijo prejetega obvestila najdete tukaj: '
						.. args.notice .. '.'
				end
				ret = ret .. ' Za več informacij, vključno s spletnimi mesti'
					.. ' z navodili o tem, kako vložiti ugovor na pritožbo,'
					.. " glejte [[Wikipedija:Pisarniški ukrepi]] in pogovorno stran članka."
					.. "'''Predloge iz članka ne odstranjujte, dokler omejitve"
					.. " ne bodo umaknjene'''."
				return ret
			end,
			image = 'Office-protection-shackle.svg',
		},
		dispute = {
			description = 'Za strani, zaščitene zaradi urejevalskih sporov',
			text = function (protectionObj, args)
				-- Find the value of "disputes".
				local display = 'disputes'
				local disputes
				if args.section then
					disputes = string.format(
						'[[%s:%s#%s|%s]]',
						mw.site.namespaces[protectionObj.title.namespace].talk.name,
						protectionObj.title.text,
						args.section,
						display
					)
				else
					disputes = display
				end

				-- Make the blurb, depending on the expiry.
				local msg
				if type(protectionObj.expiry) == 'number' then
					msg = '${INTROFRAGMENT} ali dokler urejanje %s ni razrešeno.'
				else
					msg = '${INTROFRAGMENT} dokler urejanje %s ni razrešeno.'
				end
				return string.format(msg, disputes)
			end,
			explanation = "Ta zaščita '''ne''' podpira"
				.. ' ${CURRENTVERSION}. ${EXPLANATIONBLURB}',
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} zaradi urejevalskih sporov',
		},
		ecp = {
			description = 'Za članke na tematskih področjih, ki jih je odobril'
				.. ' [[Wikipedija:Arbitražni odbor|ArbCom]] ali'
				.. ' izpolnjuje merila za uporabo v skupnosti',
			tooltip = 'Ta ${PAGETYPE} je dodatno zaščiten/a',
			alt = 'Dodatno zaščiten/a ${PAGETYPE}',
		},
		mainpage = {
			description = 'Za strani, zaščitene, zaradi prikaza na [[Glavna stran|glavni strani]]',
			text = 'Ta slika je trenutno'
				.. ' [[Pomoč:Zaščita|zaščitena]] pred'
				.. ' urejanjem, ker je trenutno, ali pa bo kmalu prikazana'
				.. ' na [[Glavna stran|glavni strani]].',
			explanation = 'Slike na glavni strani so zaščitene zaradi visoke vidljivosti.'
				.. ' vidljivosti. O vseh morebitnih spremembah se prosimo pogovorite na ${TALKPAGE}.'
				.. '<br /><span style="font-size:90%;">'
				.. "'''Administratorji:''' Ko ta slika enkrat definintivno ni več"
				.. ' na glavni strani, ji prosimo odvzamite zaščito, ali pa jo'
				.. ' spremenite v delno zaščito.</span>',
		},
		office = {
			description = 'Za strani zaščitene s strani Fundacije Wikimedia',
			text = function (protectionObj, args)
				local ret = 'Ta ${PAGETYPE} je trenutno pod'
					.. ' nadzorom'
					.. ' [[Wikipedija:Pisarniški ukrepi|urada Fundacije Wikimedia]]'
					.. ' in je zato zaščitena.'
				if protectionObj.protectionDate then
					ret = ret .. ' Zaščita je aktivna od ${PROTECTIONDATE}.'
				end
				return ret
			end,
			explanation = "V primeru, da lahko urejate to stran, se najprej o vseh spremembah"
				.. " pogovorite na ${TALKPAGE}. '''S te strani ne odstranjujte zaščite"
				.. " razen če vas za to pooblasti Fundacija"
				.. " Wikimedia.'''",
			image = 'Office-protection-shackle.svg',
		},
		reset = {
			description = 'Za strani, zaščitene s strani Fundacije Wikimedia in'
				.. ' "ponastavljene" na prazno različico',
 			text = 'Ta ${PAGETYPE} je trenutno pod'
					.. ' nadzorom'
					.. ' [[Wikipedija:Pisarniški ukrepi|urada Fundacije Wikimedia]]'
					.. ' in je zato zaščitena.',
			explanation = function (protectionObj, args)
				local ret = ''
				if protectionObj.protectionDate then
					ret = ret .. 'Dne ${PROTECTIONDATE} je bil/a ta ${PAGETYPE}'
				else
					ret = ret .. 'Ta ${PAGETYPE} je'
				end
				ret = ret .. ' zmanjšan/a na'
				.. ' poenostavljeno, verzijo, z namenom popolnega'
				.. ' preoblikovanja za zagotovitev, da ustreza politikam'
				.. ' [[WP:NPOV|nepristranskosti]] in [[WP:P|preverljivosti]].'
				.. ' Za preoblikovano verzijo bodo veljali običajni pravilniki'
				.. ' Wikipedije, ki bo sčasoma na voljo za vse urejevalce in bodo strogo'
				.. ' uveljavljeni. ${PAGETYPE} je bil/a ${PROTECTIONLEVEL} medtem,'
				.. ' ko se ga/jo predeluje.\n\n'
				.. 'Vsako vstavljanje materiala neposredno iz'
				.. ' predzaščitenih urejanj te(ga) ${PAGETYPE} bo odstranjeno, prav'
				.. ' tako pa tudi material, dodan v ta/-to ${PAGETYPE}, ki ni pravilno'
				.. ' naveden z viri. Istega dne so bile počiščene tudi pogovorne'
				.. " strani.\n\n"
				.. "V primeru, da lahko stran urejate, se o morebitnih spremembah"
				.. " prvo pogovorite na ${TALKPAGE}. '''Ne preglasite"
				.. " tega dejanja, in ne odstranjujte zaščite s te strani,"
				.. " razen, če imate za to pooblastilo fundacije Wikimedia."
				.. " Tega obvestila ne sme odstraniti noben urednik.'''"

				return ret
			end,
			image = 'Office-protection-shackle.svg',
		},
		sock = {
			description = 'Za strani zaščitene zaradi'
				.. ' [[Wikipedija:Lutkarstvo|lutkarstva]]',
			text = '${INTROFRAGMENT} z namenom preprečitve [[Wikipedija:Lutkarstvo|lutkam]]'
				.. ' [[Wikipedija:Pravila blokiranja|blokiranih]] ali'
				.. ' [[Wikipedija:Pravila bannanja|bannanih uporabnikov]]'
				.. ' pred urejanjem.',
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} z namenom preprečitve lutkam blokiranih in bannanih uporabnikov'
				.. ' pred urejanjem',
		},
		template = {
			description = 'Za [[Wikipedija:Predloge visokega tveganja|visoko tvegane]]'
				.. ' predloge in Lua module',
			text = 'To je za zmeraj [[Pomoč:Zaščita|zaščiten/a]] ${PAGETYPE},'
				.. ' zaradi [[Wikipedija:Predloge visokega tveganja|visokega tveganja]].',
			explanation = ' O morebitnih spremembah lahko razpravljate na pogovorni strani; tukaj:'
				.. ' ${EDITREQUEST} lahko zaprosite'
				.. ' [[Wikipedija:Administratorji|administratorja]] ali'
				.. ' [[Wikipedija:Urejevalec predlog|urejevalca predlog]] za dovoljenje za urejanje, če'
				.. ' je [[Pomoč:Manjše urejanje'
				.. '|nekontroverzno]] ali podprto s'
				.. ' [[Wikipedija:Soglasje|soglasjem]]. [[Wikipedija:Predlogi za zaščito strani|Zaprosite]]'
				.. ' lahko tudi za odstranjenje'
				.. ' zaščite.',
			tooltip = 'Ta rizčen/-na ${PAGETYPE} je trajno ${PROTECTIONLEVEL}'
				.. ' z namenom prepričitve vandalizma',
			alt = 'Za vedno zaščiten/a ${PAGETYPE}',
		},
		usertalk = {
			description = 'Za strani zaščitene zaradi motečih urejanj'
				.. ' določenega uporabnika',
			text = '${INTROFRAGMENT} za preprečitev uporabe vandalom za moteča urejanja,'
				.. ' kot zlorabljanje'
				.. ' &#123;&#123;[[Predloga:Odblokiraj|predloge]]&#125;&#125; za odblokiranje.',
			explanation = 'Če te pogovorne strani ne morete urejati in želite'
				.. ' narediti spremembo ali pustiti sporočilo, lahko'
				.. ' [[Wikipedija:Predlogi za zaščito strani'
				.. '#Trenutni predlogi za ureditev zaščitene strani'
				.. '|zaprosite za urejanje strani]],'
				.. ' [[Wikipedija:Predlogi za zaščito strani'
				.. '#Trenutni predlogi za umik zaščite strani'
				.. '|zaprosite za umik zaščite strani]],'
				.. ' [[Posebno:Prijava|se prijavite]],'
				.. ' ali [[Posebno:Registracija|ustvarite uporabniški račun]].',
		},
		vandalism = {
			description = 'Za strani zaščitene proti'
				.. ' [[Wikipedija:Vandalizem|vandalizmu]]',
			text = '${INTROFRAGMENT} zaradi [[Wikipedija:Vandalizem|vandalizma]].',
			explanation = function (protectionObj, args)
				local ret = ''
				if protectionObj.level == 'sysop' then
					ret = ret .. "Ta zaščita '''ni''' potrditev"
						.. ' ${CURRENTVERSION}. '
				end
				return ret .. '${EXPLANATIONBLURB}'
			end,
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} zaradi vandalizma',
		}
	},
	move = {
		dispute = {
			description = 'Za strani zaščitene proti premikom strani zaradi'
				.. ' prepirov o imenu strani',
			explanation = "Ta zaščita '''ni''' potrditev"
				.. ' ${CURRENTVERSION}. ${EXPLANATIONBLURB}',
			image = 'Move-protection-shackle.svg'
		},
		vandalism = {
			description = 'Za strani zaščitene proti'
				.. ' [[Wikipedija:Vandalizem'
				.. ' |vandalizmu pri prestavljanju strani]]'
		}
	},
	autoreview = {},
	upload = {}
},

--------------------------------------------------------------------------------
--
--              GENERAL DATA TABLES
--
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection blurbs
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table produces the protection blurbs available with the
-- ${PROTECTIONBLURB} parameter. It is sorted by protection action and
-- protection level, and is checked by the module in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
-- 3. "edit" protection action, default protection level
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
protectionBlurbs = {
	edit = {
		default = 'Ta ${PAGETYPE} je trenutno [[Pomoč:Zaščita|'
			.. 'zaščiten/a]] pred urejanjem',
		autoconfirmed = 'Urejanje te/ga ${PAGETYPE} je za [[Wikipedija:Stopnje dostopa'
			.. ' uporabnikom#Novi uporabniki|nove]] ali [[Wikipedija:Stopnje dostopa uporabnikom#Neregistrirani'
			.. ' uporabniki|neregistrirane]] uporabnike trenutno [[Pomoč:Zaščita|onemogočeno]]',
		extendedconfirmed = 'Ta ${PAGETYPE} je trenutno pod dodatno zaščito',
	},
	move = {
		default = 'Ta ${PAGETYPE} je trenutno [[Pomoč:Zaščita|zaščiten/a]]'
			.. ' pred [[Pomoč:Prestavljanje strani|prestavljanjem strani]]'
	},
	autoreview = {
		default = 'Vsa urejanja s strani'
			.. ' [[Wikipedia:User access levels#New users|novih]] ali'
			.. ' [[Wikipedia:User access levels#Unregistered users|nerigistranih]]'
			.. ' uporabnikov so na tej strani'
			.. ' [[Wikipedija:Čakajoče spremembe|v čakalni vrsti za pregled]]'
	},
	upload = {
		default = 'Nalaganje novih različič te vrste strani je trenutno onemogočeno'
	}
},


--------------------------------------------------------------------------------
-- Explanation blurbs
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table produces the explanation blurbs available with the
-- ${EXPLANATIONBLURB} parameter. It is sorted by protection action,
-- protection level, and whether the page is a talk page or not. If the page is
-- a talk page it will have a talk key of "talk"; otherwise it will have a talk
-- key of "subject". The table is checked in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level, page's talk key
-- 2. page's protection action, page's protection level, default talk key
-- 3. page's protection action, default protection level, page's talk key
-- 4. page's protection action, default protection level, default talk key
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
explanationBlurbs = {
	edit = {
		autoconfirmed = {
			subject = 'Glej [[Wikipedija:Pravila zaščite strani|'
				.. 'pravila zaščite]] in ${PROTECTIONLOG} za več informacij. Če'
				.. ' ne morete urejati te strani in želite objaviti spremembo, lahko'
				.. ' zaprosite za urejanje, razpravljate o spremembah na pogovorni strani,'
				.. ' [[Wikipedija:Predlogi za zaščito strani'
				.. '#Trenutni predlogi za umik zaščite strani'
				.. '|zaprosite za umik zaščite strani]],'
				.. ' [[Posebno:Prijava|se prijavite]],'
				.. ' ali [[Posebno:Registracija|ustvarite uporabniški račun]].',
			default = 'Glej [[Wikipedija:Pravila zaščite strani|'
				.. 'politiko zaščite]] in ${PROTECTIONLOG} za več informacij. Če'
				.. ' ne morete urejati te strani in želite objaviti spremembo, lahko'
				.. ' zaprosite za urejanje, razpravljate o spremembah na pogovorni strani,'
				.. ' [[Wikipedija:Predlogi za zaščito strani'
				.. '#Trenutni predlogi za umik zaščite strani'
				.. '|zaprosite za umik zaščite strani]],'
				.. ' [[Posebno:Prijava|se prijavite]],'
				.. ' ali [[Posebno:Registracija|ustvarite uporabniški račun]].',
		},
		extendedconfirmed = {
			default = 'Dodatna zaščita prepreči urejanje neregistriranim urejevalcem'
				.. ' in registriranim uporabnikom, registriranim manj kot dni in z manj kot 500 urejanji.'
				.. ' [[Wikipedija:Pravila zaščite strani#dodatno|Politika uporabe v skupnosti]]'
				.. ' določa, da je mogoče dodatno zaščito uporabiti v boju proti'
				.. ' motnjam, če se je delna-zaščita izkazala za neučinkovito.'
				.. ' Dodatna zaščita se lahko tudi uveljavi za'
				.. ' [[Wikipedija:Arbitraža|arbitražne sankcije]].'
				.. ' O morebitnih spremembah prosimo razpravljajte na pogovorni strani; lahko'
				.. ' zaprosite za urejanje za dodajanje nekontroverznih sprememb podprtih z'
				.. ' [[Wikipedija:Glasovanje|glasovanjem]].'
		},
		default = {
			subject = 'Glej [[Wikipedija:Pravila zaščite strani|'
				.. 'politiko zaščite]] in ${PROTECTIONLOG} za več informacij.'
				.. ' O morebitnih spremembah lahko razpravljate na pogovorni strani; tukaj:'
				.. ' ${EDITREQUEST} lahko zaprosite'
				.. ' [[Wikipedija:Administratorji|administratorja]] ali'
				.. ' [[Wikipedija:Urejevalec predlog|urejevalca predlog]] za dovoljenje za urejanje, če'
				.. ' je [[Pomoč:Manjše urejanje'
				.. '|nekontroverzno]] ali podprto s'
				.. ' [[Wikipedija:Soglasje|soglasjem]]. [[Wikipedija:Predlogi za zaščito strani|Zaprosite]]'
				.. ' lahko tudi za odstranjenje'
				.. ' zaščite',
			default = 'Glej [[Wikipedija:Pravila zaščite strani|'
				.. 'politiko zaščite]] in ${PROTECTIONLOG} za več informacij.'
				.. ' Lahko [[Wikipedija:Predlogi za'
				.. ' zaščito strani#Trenutni predlogi za ureditev zaščitene strani|zaprosite'
				.. ' za urejanj]] te strani, ali [[Wikipedija:Predlogi za'
				.. ' zaščito strani#Trenutni predlogi za umik zaščite strani'
				.. '|zaprosite]] za umaknitev zaščite.'
		}
	},
	move = {
		default = {
			subject = 'Glej [[Wikipedija:Pravila zaščite strani|'
				.. 'politiko zaščite]] in ${PROTECTIONLOG} za več informacij.'
				.. ' Stran se še zmeraj lahko ureja, ampak se je ne more prestavljati,'
				.. ' dokler ni zaščita umaknjena. O morebitnih spremembah se pogovorite na'
				.. ' pogovorni strani ali [[Wikipedija:Zahteve za premik strani]]. Lahko tudi'
				.. ' [[Wikipedija:Predlogi za zaščito strani|zaprosite]] za umaknitev zaščite'
				.. ' strani.',
			default = 'Glej [[Wikipedija:Pravila zaščite strani|'
				.. 'politiko zaščite]] in ${PROTECTIONLOG} za več informacij.'
				.. ' Stran se še zmeraj lahko ureja, ampak se je ne more prestavljati,'
				.. ' dokler ni zaščita umaknjena. O morebitnih spremembah se pogovorite na'
				.. ' pogovorni strani ali [[Wikipedija:Zahteve za premik strani]]. Lahko tudi'
				.. ' [[Wikipedija:Predlogi za zaščito strani|zaprosite]] za umaknitev zaščite'
				.. ' strani.'
		}
	},
	autoreview = {
		default = {
			default = 'Glej [[Wikipedija:Pravila zaščite strani|'
				.. 'politiko zaščite]] in ${PROTECTIONLOG} za več informacij.'
				.. ' Urejanja te/ga ${PAGETYPE} s strani novih in neregistriranih'
				.. ' uporabnikov ne bodo vidna bralcem, dokler jih ne potrdi'
				.. ' pregledovalec. Da se izognete pregledu vaših urejanj,'
				.. ' lahko'
				.. ' [[Wikipedija:Predlogi za zaščito strani'
				.. '#Trenutni predlogi za umik zaščite strani'
				.. '|zaprosite za umaknitev zaščite]], [[Posebno:Prijava|se prijavite]], ali'
				.. ' [[Posebno:Registracija|ustvarite uporabniški račun]].'
		},
	},
	upload = {
		default = {
			default = 'Glej [[Wikipedija:Pravila zaščite strani|'
				.. 'politiko zaščite]] in ${PROTECTIONLOG} za več informacij.'
				.. ' Stran se še zmeraj lahko ureja, ampak nove različice datoteke'
				.. ' ne morejo biti naložene, dokler zaščita ni umaknjena. Lahko'
				.. ' zaprosite za novo različico strani s'
				.. ' [[Wikipedija:Prošnja za urejanje|prošnjo za urejanje]], ali'
				.. ' [[Wikipedija:Predlogi za zaščito strani|zaprosite]]'
				.. ' za umaknitev zaščite datoteke.'
		}
	}
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection levels
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table provides the data for the ${PROTECTIONLEVEL} parameter, which
-- produces a short label for different protection levels. It is sorted by
-- protection action and protection level, and is checked in the following
-- order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
-- 3. "edit" protection action, default protection level
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
protectionLevels = {
	edit = {
		default = 'zaščiten/a',
		templateeditor = 'predlogo-zaščiten/a',
		extendedconfirmed = 'dodatno zaščiten/a',
		autoconfirmed = 'delno-zaščiten/a',
	},
	move = {
		default = 'zaščiten/a pred prestavljanjem'
	},
	autoreview = {
	},
	upload = {
		default = 'zaščiten/a pred nalaganjem'
	}
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Images
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table lists different padlock images for each protection action and
-- protection level. It is used if an image is not specified in any of the
-- banner data tables, and if the page does not satisfy the conditions for using
-- the ['image-filename-indef'] image. It is checked in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
images = {
	edit = {
		default = 'Full-protection-shackle.svg',
		templateeditor = 'Template-protection-shackle.svg',
		extendedconfirmed = 'Extended-protection-shackle.svg',
		autoconfirmed = 'Semi-protection-shackle.svg'
	},
	move = {
		default = 'Move-protection-shackle.svg',
	},
	autoreview = {
		default = 'Pending-protection-shackle.svg'
	},
	upload = {
		default = 'Upload-protection-shackle.svg'
	}
},

-- Pages with a reason specified in this table will show the special "indef"
-- padlock, defined in the 'image-filename-indef' message, if no expiry is set.
indefImageReasons = {
	template = true
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Image links
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table provides the data for the ${IMAGELINK} parameter, which gets
-- the image link for small padlock icons based on the page's protection action
-- and protection level. It is checked in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
-- 3. "edit" protection action, default protection level
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, autoreview and upload subtables.
imageLinks = {
	edit = {
		default = 'Wikipedija:Pravila zaščite strani#Popolna zaščita',
		templateeditor = 'Wikipedija:Pravila zaščite strani#predloga',
		extendedconfirmed = 'Wikipedija:Pravila zaščite strani#Dodatna zaščita',
		autoconfirmed = 'Wikipedija:Pravila zaščite strani#Delna zaščita'
	},
	move = {
		default = 'Wikipedija:Pravila zaščite strani#premakni'
	},
	autoreview = {
		default = 'Wikipedija:Pravila zaščite strani#čakajoče'
	},
	upload = {
		default = 'Wikipedija:Pravila zaščite strani#naloži'
	}
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Padlock indicator names
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table provides the "name" attribute for the <indicator> extension tag
-- with which small padlock icons are generated. All indicator tags on a page
-- are displayed in alphabetical order based on this attribute, and with
-- indicator tags with duplicate names, the last tag on the page wins.
-- The attribute is chosen based on the protection action; table keys must be a
-- protection action name or the string "default".
padlockIndicatorNames = {
	autoreview = 'pp-autoreview',
	default = 'pp-default'
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection categories
--------------------------------------------------------------------------------

--[[
-- The protection categories are stored in the protectionCategories table.
-- Keys to this table are made up of the following strings:
--
-- 1. the expiry date
-- 2. the namespace
-- 3. the protection reason (e.g. "dispute" or "vandalism")
-- 4. the protection level (e.g. "sysop" or "autoconfirmed")
-- 5. the action (e.g. "edit" or "move")
-- 
-- When the module looks up a category in the table, first it will will check to
-- see a key exists that corresponds to all five parameters. For example, a
-- user page semi-protected from vandalism for two weeks would have the key
-- "temp-user-vandalism-autoconfirmed-edit". If no match is found, the module
-- changes the first part of the key to "all" and checks the table again. It
-- keeps checking increasingly generic key combinations until it finds the
-- field, or until it reaches the key "all-all-all-all-all".
--
-- The module uses a binary matrix to determine the order in which to search.
-- This is best demonstrated by a table. In this table, the "0" values
-- represent "all", and the "1" values represent the original data (e.g.
-- "indef" or "file" or "vandalism").
--
--    expiry  namespace reason  level   action
-- order
-- 1   1     1     1    1     1
-- 2   0     1     1    1     1
-- 3   1     0     1    1     1
-- 4   0     0     1    1     1
-- 5   1     1     0    1     1
-- 6   0     1     0    1     1
-- 7   1     0     0    1     1
-- 8   0     0     0    1     1
-- 9   1     1     1    0     1
-- 10   0     1     1    0     1
-- 11   1     0     1    0     1
-- 12   0     0     1    0     1
-- 13   1     1     0    0     1
-- 14   0     1     0    0     1
-- 15   1     0     0    0     1
-- 16   0     0     0    0     1
-- 17   1     1     1    1     0
-- 18   0     1     1    1     0
-- 19   1     0     1    1     0
-- 20   0     0     1    1     0
-- 21   1     1     0    1     0
-- 22   0     1     0    1     0
-- 23   1     0     0    1     0
-- 24   0     0     0    1     0
-- 25   1     1     1    0     0
-- 26   0     1     1    0     0
-- 27   1     0     1    0     0
-- 28   0     0     1    0     0
-- 29   1     1     0    0     0
-- 30   0     1     0    0     0
-- 31   1     0     0    0     0
-- 32   0     0     0    0     0
--
-- In this scheme the action has the highest priority, as it is the last
-- to change, and the expiry has the least priority, as it changes the most.
-- The priorities of the expiry, the protection level and the action are
-- fixed, but the priorities of the reason and the namespace can be swapped
-- through the use of the cfg.bannerDataNamespaceHasPriority table.
--]]

-- If the reason specified to the template is listed in this table,
-- namespace data will take priority over reason data in the protectionCategories
-- table.
reasonsWithNamespacePriority = {
	vandalism = true,
},

-- The string to use as a namespace key for the protectionCategories table for each
-- namespace number.
categoryNamespaceKeys = {
	[ 2] = 'user',
	[ 3] = 'user',
	[ 4] = 'project',
	[ 6] = 'file',
	[ 8] = 'mediawiki',
	[ 10] = 'template',
	[ 12] = 'project',
	[ 14] = 'category',
	[100] = 'portal',
	[828] = 'module',
},

protectionCategories = {
	['all|all|all|all|all']           = 'Zaščitene strani',
	['all|all|office|all|all']         = 'Zaščitene strani Fundacije Wikimedie',
	['all|all|reset|all|all']          = 'Zaščitene strani Fundacije Wikimedie',
	['all|all|dmca|all|all']          = 'Zaščitene strani Fundacije Wikimedie',
	['all|all|mainpage|all|all']        = 'Popolnoma zaščitene slike glavne strani Wikipedije',
	['all|all|all|extendedconfirmed|all']    = 'Dodatno zaščitene strani',
	['all|all|ecp|extendedconfirmed|all']    = 'Dodatno zaščitene strani',
	['all|template|all|all|edit']        = 'Popolnoma zaščitene predloge',
	['all|all|all|autoconfirmed|edit']     = 'Delno-zaščitene strani',
	['indef|all|all|autoconfirmed|edit']    = 'Za zmeraj delno-zaščitene strani',
	['all|all|blp|autoconfirmed|edit']     = 'Za zmeraj delno-zaščitene biografije živečih oseb',
	['temp|all|blp|autoconfirmed|edit']     = 'Za zmeraj delno-zaščitene biografije živečih oseb',
	['all|all|dispute|autoconfirmed|edit']   = 'Delno-zaščitene strani zaradi spora',
	['all|all|sock|autoconfirmed|edit']     = 'Delno-zaščitene strani pred blokiranimi uporabniki',
	['all|all|vandalism|autoconfirmed|edit']  = 'Zaradi vandalizma delno-zaščitene strani',
	['all|category|all|autoconfirmed|edit']   = 'Delno-zaščitene kategorije',
	['all|file|all|autoconfirmed|edit']     = 'Delno-zaščitene slike',
	['all|portal|all|autoconfirmed|edit']    = 'Delno-zaščiteni portali',
	['all|project|all|autoconfirmed|edit']   = 'Delno-zaščitene projektne strani',
	['all|talk|all|autoconfirmed|edit']     = 'Delno-zaščitene pogovorne strani',
	['all|template|all|autoconfirmed|edit']   = 'Delno-zaščitene predloge',
	['all|user|all|autoconfirmed|edit']     = 'Delno-zaščitene uporabniške strani in pogovorne strani uporabnikov',
	['all|template|all|templateeditor|edit']  = 'Predlogo-zaščitene predloge',
	['all|template|all|templateeditor|move']  = 'Predlogo-zaščitene predloge', -- move-protected
	['all|all|blp|sysop|edit']         = 'Za zmeraj zaščitene biografije živečih oseb',
	['temp|all|blp|sysop|edit']         = 'Začasno zaščitene biografije živečih oseb',
	['all|all|dispute|sysop|edit']       = 'Delno-zaščitene strani zaradi spora',
	['all|all|sock|sysop|edit']         = 'Strani zaščitene pred blokiranimi uporabniki',
	['all|all|vandalism|sysop|edit']      = 'Zaradi vandalizma zaščitene strani',
	['all|category|all|sysop|edit']       = 'Zaščitene kategorije',
	['all|file|all|sysop|edit']         = 'Zaščitene slike',
	['all|project|all|sysop|edit']       = 'Zaščitene projektne strani',
	['all|talk|all|sysop|edit']         = 'Zaščitene pogovorne strani',
	['all|template|all|extendedconfirmed|edit'] = 'Dodatno zaščitene predloge',
	['all|template|all|sysop|edit']       = 'Popolnoma zaščitene predloge',
	['all|user|all|sysop|edit']         = 'Zaščitene uporabniške strani in pogovorne strani uporabnikov',
	['all|module|all|all|edit']         = 'Popolnoma zaščiteni moduli',
	['all|module|all|templateeditor|edit']   = 'Predlogo-zaščiteni moduli',
	['all|module|all|autoconfirmed|edit']    = 'Delno-zaščiteni moduli',
	['all|all|all|sysop|move']         = 'Strani zaščitene pred prestavljanjem',
	['indef|all|all|sysop|move']        = 'Za zmeraj zaščitene strani pred prestavljanjem',
	['all|all|dispute|sysop|move']       = 'Strani zaščitene pred prestavljanjem zaradi spora',
	['all|all|vandalism|sysop|move']      = 'Strani zaščitene pred prestavljanjem zaradi vandalizma',
	['all|portal|all|sysop|move']        = 'Portali zaščiteni pred prestavljanjem',
	['all|portal|all|sysop|move']        = 'Portali zaščiteni pred prestavljanjem',
	['all|project|all|sysop|move']       = 'Pogovorne strani zaščitene pred prestavljanjem',
	['all|talk|all|sysop|move']         = 'Pogovorne strani zaščitene pred prestavljanjem',
	['all|template|all|sysop|move']       = 'Predloge zaščitene pred prestavljanjem',
	['all|user|all|sysop|move']         = 'Pred prestavljanjem zaščitene uporabniške strani in uporabniške pogovorne strani',
	['all|all|all|autoconfirmed|autoreview']  = 'Zaščitene strani s čakajočimi spremembami',
	['all|file|all|all|upload']         = 'Zaščitene slike pred nalaganjem',
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Expiry category config
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table configures the expiry category behaviour for each protection
-- action.
-- * If set to true, setting that action will always categorise the page if
--  an expiry parameter is not set.
-- * If set to false, setting that action will never categorise the page.
-- * If set to nil, the module will categorise the page if:
--  1) an expiry parameter is not set, and
--  2) a reason is provided, and
--  3) the specified reason is not blacklisted in the reasonsWithoutExpiryCheck
--   table.

expiryCheckActions = {
	edit = nil,
	move = false,
	autoreview = true,
	upload = false
},

reasonsWithoutExpiryCheck = {
	blp = true,
	template = true,
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Pagetypes
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table produces the page types available with the ${PAGETYPE} parameter.
-- Keys are namespace numbers, or the string "default" for the default value.
pagetypes = {
	[0] = 'članka',
	[6] = 'slika',
	[10] = 'predloga/e',
	[14] = 'kategorija/e',
	[828] = 'modul/a',
	default = 'strani'
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Strings marking indefinite protection
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table contains values passed to the expiry parameter that mean the page
-- is protected indefinitely.
indefStrings = {
	['indef'] = true,
	['indefinite'] = true,
	['indefinitely'] = true,
	['infinite'] = true,
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Group hierarchy
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table maps each group to all groups that have a superset of the original
-- group's page editing permissions.
hierarchy = {
	sysop = {},
	reviewer = {'sysop'},
	filemover = {'sysop'},
	templateeditor = {'sysop'},
	extendedconfirmed = {'sysop'},
	autoconfirmed = {'reviewer', 'filemover', 'templateeditor', 'extendedconfirmed'},
	user = {'autoconfirmed'},
	['*'] = {'user'}
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- Wrapper templates and their default arguments
--------------------------------------------------------------------------------

-- This table contains wrapper templates used with the module, and their
-- default arguments. Templates specified in this table should contain the
-- following invocation, and no other template content:
--
-- {{#invoke:Protection banner|main}}
--
-- If other content is desired, it can be added between
-- <noinclude>...</noinclude> tags.
--
-- When a user calls one of these wrapper templates, they will use the
-- default arguments automatically. However, users can override any of the
-- arguments.
wrappers = {
	['Template:Pp']             = {},
	['Template:Pp-extended']        = {'ecp'},
	['Template:Pp-blp']           = {'blp'},
	-- we don't need Template:Pp-create
	['Template:Pp-dispute']         = {'dispute'},
	['Template:Pp-main-page']        = {'mainpage'},
	['Template:Pp-move']          = {action = 'move'},
	['Template:Pp-move-dispute']      = {'dispute', action = 'move'},
	-- we don't need Template:Pp-move-indef
	['Template:Pp-move-vandalism']     = {'vandalism', action = 'move'},
	['Template:Pp-office']         = {'office'},
	['Template:Pp-office-dmca']       = {'dmca'},
	['Template:Pp-pc']           = {action = 'autoreview', small = true},
	['Template:Pp-pc1']           = {action = 'autoreview', small = true},
	['Template:Pp-reset']          = {'reset'},
	['Template:Pp-semi-indef']       = {small = true},
	['Template:Pp-sock']          = {'sock'},
	['Template:Pp-template']        = {'template', small = true},
	['Template:Pp-upload']         = {action = 'upload'},
	['Template:Pp-usertalk']        = {'usertalk'},
	['Template:Pp-vandalism']        = {'vandalism'},
},

--------------------------------------------------------------------------------
-- 
--                 MESSAGES
-- 
--------------------------------------------------------------------------------

msg = {

--------------------------------------------------------------------------------
-- Intro blurb and intro fragment
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages specify what is produced by the ${INTROBLURB} and
-- ${INTROFRAGMENT} parameters. If the protection is temporary they use the
-- intro-blurb-expiry or intro-fragment-expiry, and if not they use
-- intro-blurb-noexpiry or intro-fragment-noexpiry.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['intro-blurb-expiry'] = '${PROTECTIONBLURB} do ${EXPIRY}.',
['intro-blurb-noexpiry'] = '${PROTECTIONBLURB}.',
['intro-fragment-expiry'] = '${PROTECTIONBLURB} do ${EXPIRY},',
['intro-fragment-noexpiry'] = '${PROTECTIONBLURB}',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Tooltip blurb
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages specify what is produced by the ${TOOLTIPBLURB} parameter.
-- If the protection is temporary the tooltip-blurb-expiry message is used, and
-- if not the tooltip-blurb-noexpiry message is used.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['tooltip-blurb-expiry'] = 'Ta ${PAGETYPE} je ${PROTECTIONLEVEL} do ${EXPIRY}.',
['tooltip-blurb-noexpiry'] = 'Ta ${PAGETYPE} je ${PROTECTIONLEVEL}.',
['tooltip-fragment-expiry'] = 'Ta ${PAGETYPE} je ${PROTECTIONLEVEL} do ${EXPIRY},',
['tooltip-fragment-noexpiry'] = 'Ta ${PAGETYPE} je ${PROTECTIONLEVEL}',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Special explanation blurb
--------------------------------------------------------------------------------

-- An explanation blurb for pages that cannot be unprotected, e.g. for pages
-- in the MediaWiki namespace.
-- It is possible to use banner parameters in this message.
['explanation-blurb-nounprotect'] = 'Glej [[Wikipedija:Pravila zaščite strani|'
	.. 'pravila zaščite]] in ${PROTECTIONLOG} za več informacij.'
	.. ' O morebitnih spremembah se pogovorite na ${TALKPAGE}; ali'
	.. ' ${EDITREQUEST}'
	.. ' [[Wikipedija:Administratorji|administratorja]] za spremembo,'
	.. ' če je [[Pomoč:Manjše urejanje'
	.. '|nekontroverzna]] ali podprta z [[Wikipedija:Glasovanje'
	.. '|glasovanjem]].',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection log display values
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages determine the display values for the protection log link
-- or the pending changes log link produced by the ${PROTECTIONLOG} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['protection-log-display'] = 'dnevnik zaščite',
['pc-log-display'] = 'čakajoči dnevnik sprememb',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Current version display values
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages determine the display values for the page history link
-- or the move log link produced by the ${CURRENTVERSION} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['current-version-move-display'] = 'trenutni naslov',
['current-version-edit-display'] = 'trenutna verzija',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Talk page
--------------------------------------------------------------------------------

-- This message determines the display value of the talk page link produced
-- with the ${TALKPAGE} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in this message.
['talk-page-link-display'] = 'pogovorna stran',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Edit requests
--------------------------------------------------------------------------------

-- This message determines the display value of the edit request link produced
-- with the ${EDITREQUEST} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in this message.
['edit-request-display'] = 'oddajte zahtevo za urejanje',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Expiry date format
--------------------------------------------------------------------------------

-- This is the format for the blurb expiry date. It should be valid input for
-- the first parameter of the #time parser function.
['expiry-date-format'] = 'j. F. Y',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Tracking categories
--------------------------------------------------------------------------------

-- These messages determine which tracking categories the module outputs.
['tracking-category-incorrect'] = 'Strani v Wikipediji z nepravilnimi predlogami za zaščito',
['tracking-category-template'] = 'Druge predlogo-zaščitene strani kot predloge in moduli',

--------------------------------------------------------------------------------
-- Images
--------------------------------------------------------------------------------

-- These are images that are not defined by their protection action and protection level.
['image-filename-indef'] = 'Full-protection-shackle.svg',
['image-filename-default'] = 'Transparent.gif',

--------------------------------------------------------------------------------
-- End messages
--------------------------------------------------------------------------------
}

--------------------------------------------------------------------------------
-- End configuration
--------------------------------------------------------------------------------
}