விக்கிமூலம்

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikisource and the translation is 43% complete.
Wikisource-logo.svg

Wikisource is a Wikimedia project to build a library of free texts. Initially called "Project Sourceberg" when it began in 2003 (a play on the already existing non-Wikimedia project with similar goals, Project Gutenberg), it branched into subdivisions for individual languages by 2005. Now Wikisource libraries house books, novels, essays, historical documents, poems, letters, speeches and other documents, so long as they can be made available under the CC-BY-SA open content license.

அசலான விக்கிமூல குறியம்
  • See the multilingual chart "Wikisource – The Free Library", for the name of the project and its slogan in many dozens of languages.
  • The Wikisource Logo changed during the history of the project. It was originally a .jpg image (as seen above), but is now an .svg image of the iceberg (as seen at top of this page).

விக்கிமூலங்களின் பட்டியல்

This is a list of Wikisource language subdomains. See Wikisource:Languages for a list of languages without their own subdomains; these are housed at the Multilingual Wikisource.

External Source, dynamically sortable to any criteria, self-updating every six hours by cronjob.

External Source, generated wikisyntax, which manually is being pasted in this page.

Alemannic, North Frisian, Bavarian and Rhine Franconian Wikisources

An Alemannic Wikisource has been created as separate namespace within Alemannic Wikipedia: Alemannischi Textsammlig (Wikisource) and similarly, the North Frisian Wikipedia, the Bavarian Wikipedia and the Rhine Franconian Wikipedia have also adopted Wikisource projects in the Text namespace: Nordfriisk Bibleteek, Boarische Text, Rheifränggische Tegschdsommlung.

வரலாற்று உரையாடல்கள்

தயவு செய்து பேச்சுப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.

மேலும் நோக்கவும்